Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi użytkowniku!

W niniejszej polityce prywatności możesz zapoznać Cię z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies, czyli tzw. ciasteczek, przez stronę annadebska.pl

Właścicielem niniejszego serwisu internetowego (strony WWW ) i jednocześnie administratorem danych jest Anna Dębska prowadząca działalność
gospodarczą, jako PRO Anna Dębska z siedzibą w Coiechanowie (06-400) ul. Zygmunta Krasińskiego 32, NIP 536-17-20-646, REGON 365285209

Dane osobowe zbierane przez PRO Anna Dębska za pośrednictwem serwisu internetowego (strony) https://annadebska.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych lub z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych: kontakt@annadebska.pl

Zasady związane z ochroną prywatności.
Drogi Użytkowniku! Zadbaliśmy o to, aby Twoje dane były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i z koniecznymi procedurami
bezpieczeństwa. Chronimy je przed dostępem osób trzecich i nie udostępniamy danych osobom i podmiotom trzecim z wyjątkiem uprawnionych Organów
Państwa w ramach toczących się postępowań.

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich
danych osobowych zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je
przetwarzamy. W takim przypadku lub w razie pytań prosimy o kontakt
e-mail: kontakt@annadebska.pl

Cele i czynności przetwarzania
Zamówienia

Nie posiadam sklepu internetowego, ale możesz mnie poprosić, wysyłając informację na adres e-mail lub formularz kontaktowy, o wysłanie Ci
kosmetyku lub Vouchera na zabieg. Wówczas pozyskamy do przetwarzania dane konieczne do zrealizowania tej wysyłki: imię i nazwisko, adres do
doręczeń, adres e-mail, ewentualnie dane do faktury (nazwa firmy, adres, NIP, telefon). Te dane są dobrowolne, ale niezbędne. Powyższe dane będą
przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania zamówienia i archiwizowane w dokumentacji księgowej, do momentu wygaśnięcia roszczeń, związanych z
realizacją umowy. Natomiast faktury, zgodnie z obowiązkiem podatkowym, będą przechowywane przez 5 lat.

Danych związanych z realizacją umowy nie możesz sprostować po realizacji zamówienia, nie masz też prawa domagać się ich usunięcia, czy
zaprzestania przetwarzania. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń, możesz domagać się usunięcia danych.

Kontakt

Jeśli zechcesz skontaktować się z nami, możesz to zrobić za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie, lub poczty
elektronicznej e-mail, przekazujesz nam wówczas swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W
treści wiadomości mogą pojawić się również inne treści, w tym dane osobowe. Dane te będą przetwarzane wyłącznie do kontaktu z Tobą, zgodnie z
art. 6 ust.1 lit. a RODO. Uzasadnieniem jest tu zainicjowanie przez Ciebie kontaktu. Taka korespondencja może być archiwizowana, w celu
udokumentowania jej przebiegu.

Newsletter

Na naszej stronie w przyszłości będzie możliwość zapisania się do newslettera. W tym celu konieczne będzie przekazanie nam adresu e-mail. Jest to
dobrowolne, ale konieczne. Dane przekazane przez Ciebie będą wykorzystywane wyłącznie do przesyłania Ci newslettera, zgodnie z Twoja zgodą
wyrażoną podczas zapisu. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na wysyłanie newslettera, wówczas Twoje dane zostaną usunięte z bazy.

Pliki cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Kiedy wejdziesz na nasza stronę, zauważysz informację o stosowaniu plików cookies, czyli krótkich informacji tekstowych. Możesz zmienić
ustawienia w komputerze lub usunąć pliki cookies. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz informację jak możesz to zrobić.
Pamiętaj jednak, że to może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron, które stosują cookies.

Niektóre cookies są usuwane zaraz po zakończeniu sesji przeglądania, inne są przechowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie
przeglądarki przy kolejnym wejściu.

Cookies podmiotów trzecich
Google Analytics.

W celu optymalizacji strony i tworzenia statystyk potrzebnych do zarzadzania stroną, oraz zbierania informacji o odwiedzinach na stronie,
korzystamy z takich narzędzi jak Google Analytics. . Dzięki nim możemy obserwować ile czasu spędziłeś na stronie i jakie podstrony odwiedziłeś.

Masz prawo i możliwość nie pozwolić na analizowanie i rejestrowanie przez Google Analytics, danych dotyczących wejść na moją stronę, oraz nie
zgodzić się na przetwarzanie danych przez Google Analytics.
W tym celu możesz zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną np.
tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem w ramach Google Analytics, zapoznaj się z wyjaśnieniami przygotowanymi
przez Google Analytics
tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Google.
Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji
usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę ( również w przypadku ,gdy nie posiadasz profilu u danego
usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana
bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej
stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli klikniesz w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego
usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Więcej o polityce
prywatności i celu przetwarzania Twoich danych możesz się dowiedzieć pod linkiem:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio
Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić
załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy, bądź korzystamy z ich usług i w naszym przypadku są to:

Dhosting.pl – w celu przechowywania strony WWW oraz danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej,

Google – w celu korzystania z usług Google oraz bezpośrednich odnośników do profilu firmowego na Google+ https://plus.google.com/+AnnadebskaPl

Facebook – za względu na stosowanie przekierowania do firmowego fanpage Anna Debska Makeup Artist w tym serwisie społecznościowym

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych
osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera
zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi
zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej
identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem.